Schooltijden

Elke dag is er les van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 15.30 u.
Op woensdag stoppen we om 12.00 u.

Iedereen tijdig op school! Respecteer de uren en zorg ervoor dat je kind(-eren) op tijd op school is/zijn! Om 8.30 u. gaan alle poorten op slot en kan je enkel nog binnen langs het Heidestatieplein aan de kerk, via het secretariaat


Voorbewaking, ophalen/brengen van de kinderen

Voorbewaking: 8.00 - 8.15 u.
Deze wordt georganiseerd op de speelplaats of voor de poort van MTL. Deze voorbewaking is enkel voor kinderen die thuis niet meer opgevangen kunnen worden.
Speciaal voor de instappers: de kleuters voor de instapklas zijn welkom in de klas vanaf 8.00 u. Juf Erna ontvangt ze graag aan het bruine poortje, ingang langs de kerk.

 

Onthaal van kinderen in de klas
Kleuterschool:
Kinderen worden afgezet aan de poort van de parking en gaan zelf naar de klas. Ze worden door de leerkracht geholpen bij het wegzetten van hun fiets. Ze zijn welkom in de klas vanaf 8.15 u. Kleuters van juf Erna worden gebracht tot aan de bruine poort, ingang langs de kerk. De poort gaat op slot om 8.30 u.

Heidestatieplein:
Kinderen worden afgezet aan de poort en onthaald door een leerkracht. Ze plaatsen hun fiets in de fietsenstalling. Ze gaan zelfstandig naar de klas. De poorten gaan op slot om 8.30 u.

Max Temmermanlaan:
De toegang langs de Vredelaan is het hele schooljaar niet beschikbaar omwille van het plaatsen van sanitaire voorzieningen.
De kiss&ride zone is afgesloten voor auto’s. Deze wordt gebruikt als fietsenstalling voor de leerlingen. Kinderen kunnen wel de ingang van Heibos gebruiken, aan de kant van de Vredelaan. Ze doorkruisen het hele domein van Heibos om dan langs de voorkant (Max Temmermanlaan) zelfstandig naar school te komen.

Ze plaatsen hun fiets in de fietsenstalling op de kiss&ride zone. Kinderen gaan door de poort, naar de klas langs de ‘loopweg’ en dit kan enkel langs de Max Temmermanlaan. Ze zijn welkom in de klas vanaf 8.15 u. De poort gaat op slot om 8.30 u.

 

 

 

Speeltijd: 10.10 - 10.25 u.

Alle kinderen spelen buiten.

Middag: 12.00 - 13.30 u.

  • 12.00-12.30 u.: De kinderen eten in de klas. Ze brengen zelf hun boterhammendoos en hun drinkenbus met water mee (geen andere drankjes).
  • 12.30-13.30 u.: De kinderen spelen buiten. Het middagtoezicht wordt verrekend op de schoolrekening (€ 0.70 per dag).

Kleuterschool: 

Kinderen die naar huis gaan verzamelen onder de luifel en worden opgehaald.

Heidestatieplein:

Kinderen die naar huis gaan worden op de speelplaats aan de poort opgehaald.

Max Temmermanlaan:

Kinderen worden enkel overgezet aan de Max Temmermanlaan. Er worden geen rijen georganiseerd.

 

 

Speeltijd: 14.20 - 14.35 u.

Alle kinderen spelen buiten.

Einde schooldag: 15.30 u.
Kleuterschool:
Om 15.30 u. gaat de poort aan de kant van de parking van slot – 1 leerkracht bewaakt die poort. Ouders halen hun kind op aan de klasdeur.
Ook de ouders van de klas van juf Erna komen binnen langs de poort aan de parking om hun kleuter op te halen.

Heidestatieplein:

Om 15.30 u. wachten de leerlingen bij hun leerkracht op de speelplaats. De ouders kunnen hun kinderen ophalen aan de rij.

Max Temmermanlaan:
De kinderen mogen zelfstandig de school verlaten. De leerkrachten zullen op cruciale punten voor een veilige oversteek zorgen. Op de volgende plaatsen zal er telkens iemand van 15.30 tot 15.45 u. de oversteek mee begeleiden:

  • Zebrapad Max Temmermanlaan, vlak voor de school. => Kinderen die fietsend richting station moeten.
  • Zebrapad St.- Jozeflaan, Monida. => Kinderen die daar opgehaald worden of die richting kerk, kleuterschool, 1ste graad en te voet richting station gaan.
  • Zebrapad Max Temmermanlaan ter hoogte van ‘Heidestatieplein’ => Kinderen die te voet richting station moeten.
  • Zebrapaden Heibos (kruispunt Max Temmermanlaan en Koning Astridlaan / Minnedreef) 

Kinderen kunnen over het domein van Heibos gaan om zo langs de Vredelaan naar huis te vertrekken. Ook daar zal een leerkracht staan om de leerlingen te begeleiden. We raden aan om in de Vredelaan in één richting te rijden, richting Heibos, zodat vlot verkeer daar mogelijk is. Kinderen kunnen gebracht en gehaald worden langs de Vredelaan om de grote drukte aan de Max Temmermanlaan te vermijden.

 

Ferm
Kinderen die om 15.30 u. nog niet naar huis kunnen, gaan naar de nabewaking. Zij blijven op de speelplaats tot Ferm hen ophaalt. Dit geldt voor de 3 locaties. Kinderen die om 16.00 u. nog niet werden opgehaald, gaan ook mee naar Ferm.

 

Voor de voor- en naschoolse opvang werken wij samen met Ferm. Daar kunnen kinderen terecht van 7.00 tot 19.00 u. Ferm bevindt zich in de Heibloemlaan. Kinderen wandelen tot daar onder begeleiding.