Welbevinden

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich goed voelen op onze school. We zetten daarom in op de gouden weken en de cirkelgesprekken. Hierbij werken we rond belangrijke normen en waarden die op deze manier een veilig klasklimaat creëren. Ook op de speelplaats proberen we door middel van de speelgoedkasten- en bakken, pestgedrag te voorkomen. Ook bieden we de leerlingen van de Max Temmermanlaan meer ruimte om te spelen door de middagspeeltijden door te brengen op het voetbalveld van Heibos.

Daarnaast nemen we 2x per jaar een enquête af die peilt naar het welbevinden van de leerlingen in de lagere school.

 

We vinden het belangrijk dat elk kind zijn eigen vertrouwenspersoon kan kiezen op onze school. Dit kan uiteraard de klasleerkracht, zorgleerkracht,... zijn.  Hierbij kunnen de kinderen en ouders altijd terecht voor een gesprekje.

Let wel: pesten is niet hetzelfde als plagen of ruzie maken.

Pesten is een vorm van herhalende agressie waarbij één of meerdere personen de intentie hebben één of meerdere andere personen schade toe te brengen. In deze negatieve situatie kan de schade direct worden aangebracht, door fysiek contact of schelden, maar ook indirect, zoals roddelen en het opzettelijk uitsluiten van het slachtoffer. Er is bij pesten sprake van een uit balans zijnde verhouding in kracht tussen de dader en het slachtoffer. De dader is machtiger dan het slachtoffer en de pestsituatie wordt niet door het slachtoffer uitgelokt. Het is de intentie van de dader om angst te veroorzaken of schade toe te brengen en het is voor het gepeste kind heel lastig zich te verdedigen.