Welbevinden

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich goed voelen op onze school.
Daarom nemen we 2x per jaar een enquête af die peilt naar het welbevinden van de leerlingen in de lagere school.
De speelgoedkasten en -bakken en de lessen rond waarden en normen moeten er voor zorgen dat pestgedrag wordt voorkomen.

 

In elke graad is er een vertrouwenspersoon die aangesproken kan worden door de leerlingen of door de ouders bij pestproblemen:

  • 1ste graad: Katrien Backx
  • 2de graad: Ilse Jonkers (Harten Dame)
  • 3de graad: Ilse Jonkers (Harten Dame)

 

Let wel: pesten is niet hetzelfde als plagen of ruzie maken.

Pesten is een vorm van herhalende agressie waarbij één of meerdere personen de intentie hebben één of meerdere andere personen schade toe te brengen. In deze negatieve situatie kan de schade direct worden aangebracht, door fysiek contact of schelden, maar ook indirect, zoals roddelen en het opzettelijk uitsluiten van het slachtoffer. Er is bij pesten sprake van een uit balans zijnde verhouding in kracht tussen de dader en het slachtoffer. De dader is machtiger dan het slachtoffer en de pestsituatie wordt niet door het slachtoffer uitgelokt. Het is de intentie van de dader om angst te veroorzaken of schade toe te brengen en het is voor het gepeste kind heel lastig zich te verdedigen.