Participatieorganen

Onze school bestaat uit: een steuncomité, een schoolraad en een raad van bestuur (inrichtende macht). 

Daarnaast zijn wij ook lid van de scholengemeenschap Vrije Basisscholen Kalmthout.


Steuncomité

Het steuncomité: de naam zegt het zelf, wij zijn een team vrijwillige ouders die de werking van de school ondersteunt. Met onze acties en initiatieven, zoals de BBQ, de schoolfuif, de kleuterwandeling, … brengen we ouders, leerlingen en leerkrachten dichter bij elkaar. Met bloembollen- of pizzaverkoop halen we geld op. Hiermee kunnen we kleine projecten opstarten voor onze leerlingen, zoals een nieuw speeltuig, vergroening van een speelplaats of extra spelmateriaal.

Om onze plannen vorm te geven komen we maandelijks samen (10 maal per jaar, op een weekdag tussen 20.00 en 22.00 u.). Binnen het steuncomité engageert iedereen zich voor een welbepaald thema of taak, bijvoorbeeld de organisatie van de BBQ, vernieuwen van een speeltuig, …  . Die taken worden vervolgens in werkgroepjes uitgewerkt. Interesse? Laat het ons weten!

Maar de leden van het steuncomité kunnen dit alles niet alleen realiseren. Daarom zijn we steeds op zoek naar ouders die graag willen helpen in een van de werkgroepen, bij een van de activiteiten. Actief deelnemen aan alle vergaderingen is hiervoor niet nodig! Je sluit je aan bij een werkgroepje via Whatsapp en je deelt in onze plannen. Wil je graag aansluiten? Dit mag je laten weten door een mailtje te sturen naar ons! 

 


Schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. 

Onze schoolraad werd een eerste keer opgericht in oktober 2020. Groeiend in onze rol streven wij naar participatie en uitwisselen van inzichten tussen de verschillende geledingen.

Graag laten we je kennismaken met onze leden & onze werking. Hiervoor kan je doorklikken op de onderstaande, blauwe knop!

 


Raad van bestuur

Het schoolbestuur (vroeger ook wel 'inrichtende macht' genoemd) draagt de juridische, administratieve, organisatorische en financiële verantwoordelijkheid van de school. Het schoolbestuur organiseert het onderwijs, werft personeel aan, kent attesten, getuigschriften en diploma's toe.

De leden van de Raad van Bestuur: 

  • Voorzitter: Bruno De Jonckheere
  • Penningmeester: Patouche Van Staaij
  • leden: Melissa Konings, Lynn Van Acker, Nathalie Dirickx, Linda Van Oevelen

Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap "Vrije Basisscholen Kalmthout".

De deelnemende scholen hiervan zijn: 

Vrije Basisschool Sint-Jozef Heidestatieplein 6 - 2920 Kalmthout Tel: 03 666 73 93 - Email: info@sjheide.be
Vrije Basisschool Den Heuvel Schooldreef 41 - 2920 Kalmthout Tel: 03 666 95 21 - Email: info@denheuvel.be
Vrije Basisschool De Linde Achterbroeksteenweg 190 – 2920 Kalmthout Tel: 03 666 81 15 – Email: directie@vbs-delinde.be
Vrije Basisschool Zonnekind Zonnekinddreef 2 - 2920 Kalmthout Tel: 03 666 53 40 - Email: info@zonnekind.org