Wie zorgt?

De kleuterjuf/klasleerkracht geeft de basiszorg.
Zij/hij is de spilfiguur en eerste verantwoordelijke voor de kinderen die haar/hem zijn toevertrouwd.
Zij/hij neemt initiatief om de zorg binnen de klas maximaal te laten renderen en krijgt hiervoor hulp van de zorgleerkracht. We streven naar een vaste zorgleerkracht per leeftijd/leerjaar. De zorg kan ingezet worden, zowel binnen als buiten de klas.

De zorgleerkrachten zijn een extra hulp in de klas:

 • Kleuters: Ilse Stevens, Nele Pauwels, Eveline Lambrechts, Zana Hectors
 • 1ste: juf Katrien Backx
 • 2de: meester Domien
 • 3de: juf Vanessa Kustermans
 • 4de: juf Lien Van Riel
 • 5de: juf Sanne 
 • 6de: juf Melissa Arnouts
 • Meerbegaafdenwerking per graad
 • Juf Ilse Jonkers (Harten dame)

De leerkrachten en zorgleerkrachten krijgen ondersteuning van de zorgcoördinatoren: 

 • Lagere school: juf Kristien Gordon
 • Kleuterschool en eerste leerjaar: juf Inge De Block

 

Zij bieden hulp op school-, klas- en leerlingniveau en zorgen voor de continuïteit doorheen de leerjaren.
Zij zijn het aanspreekpunt voor elke zorgvraag van leerlingen, leerkrachten, ouders, CLB,…

 • Kristien is bereikbaar op school op maandag, dinsdag en donderdag of via mail: kristien.g@sjheide.be
 • Inge is bereikbaar op school op maandagen dinsdagvoormiddag of via mail: inge.db@sjheide.be