Hoe zorgen we?

D.m.v. oudercontacten kunnen ouders en leerkrachten hun bezorgdheden bespreekbaar maken.


De kleuterjuf/klasleerkracht
 observeert, analyseert, onderneemt (extra uitleg geven met concreet materiaal, het oplossen van ruzies, het werken in niveaugroepen, het invoeren van contractwerk/hoekenwerk voor zelfstandig werken,…), signaleert, vraagt ondersteuning,…


Afhankelijk van de zorgnoden, zetten we de zorgleerkrachten in voor verschillende vormen van differentiatie bv. een taalbad, relaxatie, ondersteuning bij lezen, spelling, rekenen,…

Zorgcoördinator
KS + L1-2-3: 

juf Kristien 

kristien.g@sjheide.be 

Zorgcoördinator
L4 -5-6:

juf Melissa

melissa.a@sjheide.be 

De zorgcoördinator biedt hulp op 3 niveaus:

 1. Schoolniveau:
  Mee denken over: aangepaste programma's voor lezen en wiskunde, een breedgedragen visie rond sociaal-emotioneel welbevinden, ...  
 2. Klasniveau:
  Samen zoeken naar oplossingen en interventies d.m.v. het aanreiken van nieuwe inzichten, andere hulpmiddelen, didactische suggesties, een mogelijk begeleidingsplan,…
 3. Leerlingniveau:
  Observaties, schoolrijpheidstesten afnemen, LVS-toetsen lezen afnemen in 1-2-3-4, het AVI-leesniveau afnemen in de 3de graad, ...

 

Andere taken van de zorgcoördinator zijn:

 • Het organiseren van MDO’s. Dit zijn overlegmomenten met verschillende partijen (ouders, leerkracht, CLB, leerondersteuners vanuit VOKAN, logopedisten, psychologen,…)
 • Met de klasleerkrachten regelmatig samenzitten om de aanpak van de zorg te bespreken. Dit kan op leerling-, klas- of leerjaarniveau zijn.
 • Regelmatig overleg met de directie en het CLB.