Schoolraad: wie zijn we en wat doen we?


Schoolraad: leden

Onze schoolraad bestaat vandaag uit volgende leden: 

1. Oudergeleding

Johan Sleeckx (voorzitter) papa van Eline (°2002), Kobe (° 2013), Joels (°2014) en Finn (° 2016)
Olivier Derison papa van Tuulia (°2018) en Arttu (°2019)
Ilse Verheyden mama van Sander (°2012) en Helena (°2013)

2. Onderwijzend personeel

Els Ribbens leerkracht kleuterschool
Carmen Jacobs leerkracht lagere school
Ilse Jonkers leerkracht lagere school

3. Lokale gemeenschap

Veerle de Jonge voormalige uitbaatster Monida
Marieke Cassimon ex-leerkracht St-Jozef + Centrum
Bernard de Preter priester Kalmthout

Wat doen we?

Hoe is de schoolraad ontstaan? 

De schoolraad wordt samengesteld voor vier jaar. Aangezien er in onze school geen ouderraad is, organiseert het schoolbestuur verkiezingen bij alle ouders om de leden van de oudervertegenwoordiging aan te duiden. De directie draagt de leerkrachten voor die wensen te zetelen in de schoolraad. Vervolgens worden er tijdens de eerste vergadering drie leden van de lokale gemeenschap gevraagd om deel te nemen.

 

Hoe vergadert de schoolraad?

De schoolraad overlegt enkele keren per jaar met het schoolbestuur en de directie over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid …
De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur en/of directie.
De schoolraad behandelt geen individuele dossiers van leerlingen noch leerkrachten doch enkel algemene zaken die de schoolgemeenschap aanbelangt.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Het schoolbestuur en de schooldirectie zijn steeds vertegenwoordigd in de geplande vergaderingen van de schoolraad maar zijn geen permanent lid. De schoolraad kan ook, ter voorbereiding van een advies, vergaderen zonder vertegenwoordiging van bestuur en/of directie

Wie zetelt er in de schoolraad? 

Er zetelen ouders, leerkrachten en mensen van de lokale gemeenschap. 

Als ouders delen wij informatie met leerkrachten, directie en schoolbestuur.

  • Als klankbord weten wij wat er leeft onder de ouders en kunnen wij bezorgdheden delen.
  • Concrete vragen van ouders kunnen we voorleggen en terugkoppelen aan de ouders.

 

Als leerkrachten delen wij informatie met ouders.

  • Door te vertellen over de dagelijkse werking krijgen ouders een beter zicht op het schoolleven en kunnen vragen maar ook bezorgdheden beter gekaderd worden.
  • Door te luisteren naar ouders én lokale gemeenschap leren we hoe schoolactiviteiten worden gepercipieerd.

 

Als schoolbestuur en directie delen we informatie:

  • over lessenpakketten, schoolreglementen, doorlichtingen, … die de schoolraad kunnen aanbelangen 
  • over verbouwingen, budgetten, subsidies, .. om een helder toekomstbeeld te scheppen over de infrastructuur van de school
  • over het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen

 

Met vragen of opmerkingen zijn jullie steeds welkom bij de leden van de schoolraad of bij de voorzitter via e-mail schoolraad@sjheide.be of telefonisch op +32 478/94.14.47