Vastenactie

Ook dit jaar doen we weer mee met de vastenactie. Lees je mee hoe we dit doen?

Kleuterschool

Als kleuterschool dragen we ook graag ons steentje bij tijdens de vasten. We organiseren een sponsortocht voor alle kleuters. Wij wandelen voor Yahaira. Yahaira is een meisje van 8 jaar dat jaarlijks onze steun krijgt via Plan België.

Plan België werkt samen met de lokale bevolking. Door het steunen van lokale projecten binnen de gemeenschap wil Plan België kinderen meer kansen geven. Wij, als PLAN-ouder, hebben sinds enkele jaren Yahaira onder onze hoede.  Ze woont in Peru, regio Piura.  Ze spreekt Spaans en ze is jarig op 5 december. 

Het vooropgestelde bedrag om een kindje te ‘adopteren’ is jaarlijks 300 euro. Door met z’n allen een sportieve actie te ondernemen, kunnen we deze actie ondersteunen. Een brief met praktische info en de sponsorkaart krijgen jullie kleuters binnenkort mee.


Lagere school

Als vastenproject steunt de lagere school het project van Broederlijk Delen: “Agua es vida – Water is leven!”.
Broederlijk Delen roept op om te streven naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Water is zeer kostbaar, bij ons, maar zeker in Guatemala. We bekijken het verhaal van Celia die daar woont en leren dat het water daar bedreigd wordt, nu nog erger door de klimaatverandering..

Kunnen wij haar helpen? Kunnen wij hier ook zorgvuldiger met water omgaan?

Elk leerjaar zal hierrond werken en weer een actie op touw zetten om geld in te zamelen. Meer hierover zal je de volgende weken vernemen via de leerkrachten. Met het geld dat ingezameld wordt, helpt Broederlijk Delen met de installatie van cisternas - waterreservoirs in de regio van Celia. Zo blijft het water dat tijdens het regenseizoen valt, bewaard voor de droge maanden.


 »